Zwiedzanie elektrowni wodnej w Niedzicy


Zwiedzanie kontakt  - kom. 519 337 106

Zwiedzanie elektrowni wodnej w Niedzicy

C e n n i k

1A Ogólne zwiedzanie elektrowni”,         11-40 osób  - 260 zł brutto
1B Ogólne zwiedzanie elektrowni",          do 10 osób  - 130 zł brutto
2A Szczegółowe zwiedzanie elektrowni”, 11-40 osób  - 340 zł brutto
2B Szczegółowe zwiedzanie elektrowni",  do 10 osób  - 170 zł brutto

 

Lokalizacja  e l e k t r o w n i, Zbiornika Czorsztyńskiego

 

R e z e r w a c j e

Rezerwacje prowadzi Pawilon Wystawowy
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00
kom. 519 337 106
 

Zbiornik  C z o r s z t y ń s k i  - opis

6Zbiornik Czorsztyński powstał w celu obniżenia kulminacji powodziowych i zwiększenia przepływów minimalnych w Dunajcu i Wiśle, a także wykorzystania energetycznego potencjału wody.  Mieści on 232 mln m³ wody, powierzchnia zalewu to 1226 ha, a jego głębokość przed zaporą w normalnych warunkach wynosi 42 m. Zapora w Niedzicy jest najwyższą w Polsce zaporą ziemną z centralnym uszczelnieniem glinowym. Wysokość zapory: 56 m, długość: 404 m. Zbudowana została z wykorzystaniem 1,7 mln m³ miejscowego żwiru. Poniżej zapory znajduje się elektrownia wodna wyposażona w 2 turbiny odwracalne typu Deriaza o mocy nominalnej 2 x 46 MW. Waga jednego hydrozespołu - turbiny wraz z generatorem wynosi 250 t. Budynek elektrowni o kubaturze 171 tys. m³ jest posadowiony 40 m pod ziemią - posiada 7 kondygnacji. Woda doprowadzona jest ze zbiornika do elektrowni dwoma wydrążonymi w skale sztolniami o średnicy 7 m.

 

10

 

    elektrownia - hala maszyn

 

 

Trasy zwiedzania - opis

Dostępne do zwiedzania z przewodnikiem są pomieszczenia technologiczne elektrowni wraz z urządzeniami do produkcji prądu, a także podziemy tunel - galeria kontrolna zapory poprowadzona w skale, 50 m pod wodą i nasypem zapory. Poniżej informacje odnośnie możliwości zwiedzania elektrowni z przewodnikiem Przyjmuje się dwie trasy wycieczkowe: 1. „1A.Ogólne zwiedzanie elektrowni” – grupa do 40 osób – trasa obejmuje: wewnętrzny balkon widokowy oraz halę maszyn a także poziom technologiczny elektrowni ( poziom pokrywy turbiny) lub zamiennie wejście na taras widokowy na Jezioro Sromowieckie (poziom suwnicy wody dolnej); czas ok 1 godz 2. „1B.Ogólne zwiedzanie elektrowni" – grupa do 10 osób – trasa jak w p.1; czas Elektrownia Wodna w Niedzicy - nastawniaok 1 godz 3. „2A.Szczegółowe zwiedzanie elektrowni” – grupa do 40 osób, trasa obejmuje: wewnętrzny balkon widokowy, halę maszyn, halę generatorów, galerię kontrolno-pomiarową i koronę zapory głównej oraz poziom technologiczny elektrowni ( poziom pokrywy turbiny) lub zamiennie wejście na taras widokowy na Jezioro Sromowieckie (poziom suwnicy wody dolnej); czas zwiedzania ok 1,5 do 2 godz 4. „2B.Szczegółowe zwiedzanie elektrowni" – grupa do 10 osób – trasa jak w p.3. czas zwiedzania ok 1,5 - 2 godzin

 

 


 Link do strony zewnętrznej
http://www.niedzica.pl/52-Elektrownia_Wodna_w_Niedzicy
[zwiedzanie] 

 

str. glowna