TARYFA dla energii elektrycznej

aktualizacja
 2020-08


Strona Główna

 

Stawki i opłaty dystrybucyjne dla wszystkich grup taryfowych, oraz cena energii elektrycznej dla grupy G

„ZEW Niedzica S.A. uprzejmie zawiadamia, że od 1 listopada 2021 roku wchodzi w życie nowa Taryfa ZEW Niedzica S.A.  dotycząca usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych – grupy G. Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  DRE.WRE.4211.34.7.2021.JCz”

 

 

pobierz plik
 


 


UWAGA!!
Ceny i stawki opłat ujęte w Taryfie są cenami netto, a więc nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami."

 

Informację przygotował: Mariusz Nowak
Informację wprowadził: Tadeusz Zabrzewski

 

str. glowna