Strategia rozwoju ZEW Niedzica S.A. 2009 - 2015


data zamieszczenia - 2009.01.02

Niniejsza strategia w części dotyczącej stanu aktualnego Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. oraz analiz ekonomicznych oparta jest na opracowaniu wykonanym przez firmę eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o. o. na podstawie umowy nr ZEW /K/ 134-126a/07 zawartej ze spółką ZEW Niedzica S.A. Koncepcja strategii, cele i działania strategiczne zostały opracowane na nowo i odzwierciedlają aktualne tendencje działalności firmy, opartej przede wszystkim na niezawodnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

pełny tekst

 

 

strona główna