Sprzedawca zobowiązany

informację przygotował:
Mariusz Nowak
informację wprowadził:
Tadeusz Zabrzewski
 
 

„Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.2.39.2020.JCa z dnia 16 października 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przedsiębiorstwo energetyczne Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą w Niedzicy przy ul. Widokowej 1 - sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.”

 

 

  

decyzja  strona główna firmy