Sprzedawca zobowiązany

informację przygotował:
Marcin Skórnóg
Tomasz Młynarczyk
informację wprowadził:
Tadeusz Zabrzewski
 
 

Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.492.40.95.2017.JJ z dnia 12 października 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przedsiębiorstwo energetyczne Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą w Niedzicy przy ul. Widokowej 1 - sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 

 


Data zamieszczenia 2017-11

 

decyzja  strona główna firmy