Sprzedawca zobowiązany

informację przygotował:
Marcin Skórnóg
Tomasz Młynarczyk
informację wprowadził:
Tadeusz Zabrzewski
 
 

Informujemy, że decyzją nr DSW.WKP/6.492.3.33.2016.MPi z dnia 13 października 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przedsiębiorstwo energetyczne Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą w Niedzicy przy ul. Widokowej 1 - sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 

Decyzją nr DSW.WKP/6.492.3.33.2016.MPi z dnia 13 października 2016 r.


Data zamieszczenia 2016-10-31

 

decyzja  strona główna firmy