Ogłoszenia, Przetargi ZEW - 2020

data aktualizacji 2020-03-20


Przetargi powrót [lata]
Usługa pielęgnacji zieleni przyobiektowej i zabezpieczającej na ternie ZEW Niedzica SA - zmiana terminu rękojmi
termin
Data zamieszczenia - 2020.03.20
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.23

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) zamknięty  zostaje dla zwiedzających deptak na koronie zapory w Niedzicy. Powyższe obowiązuje od dnia 19 marca 2020 roku - do odwołania. Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne uprzejmie prosimy o wyrozumiałość oraz o stosowanie się do wytycznych

Data zamieszczenia - 2020.03.19
 


Ze względu na ogłoszony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego jesteśmy zmuszeni podobnie jak inne instytucje wprowadzić ograniczenia w bezpośrednim kontakcie naszych klientów z pracownikami

Data zamieszczenia - 2020.03.13
pełna informacja

 

Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia - 2020.03.13
odpow.9, odpow.10, odpow.11, odpow.12
Wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica - zmiana terminu składania ofert
nowy termin
Data zamieszczenia - 2020.03.13
 
Usługa pielęgnacji zieleni przyobiektowej i zabezpieczającej na ternie ZEW Niedzica SA - zmiana terminu składania ofert
nowy termin
Data zamieszczenia - 2020.03.12
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.23

 

Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia - 2020.03.11
odpowiedź 4, odpow., odpow., odpow.7, odpow.8
 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna

Data zamieszczenia - 2020.03.09
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.31
Autor - Rada Nadzorcza
Akcja - dodanie
Pliki do pobrania - ogłoszenie

 
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - zmiana rysunków PZT-03, PZT-02, PB-E-07, PZT-04 w załącz. nr 8a
Data zamieszczenia - 2020.03.09
załącznik nr 8a_aktualizacja

 

Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedź na pytanie
Data zamieszczenia - 2020.03.03
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedź na pytanie
Data zamieszczenia - 2020.02.28
Zaproszenie do składanie ofert na:
usługę pielęgnacji zieleni przyobiektowej i zabezpieczającej na ternie ZEW Niedzica SA

Data zamieszczenia - 2020.02.26
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.16

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania: mur oporowy przy wyciągu narciarskim orczykowym

Data zamieszczenia - 2020.02.25
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.06
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie naprawy, uszczelnienia betonów galerii kontrolnej zapory Niedzica oraz ścian i dylatacji budynku EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2020.02.25
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.05

 

Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego

Data zamieszczenia - 2020.02.17
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.30

 

Odpowiedzi na pytania: wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica
Data zamieszczenia - 2020.02.17
odpowiedź
załącznik nr 1
załącznik nr 2
 

 

Budowa stacji transformatorowej "Borek" w Kluszkowcach wraz z liniami SN i nN - odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia - 2020.02.14
odpowiedź
stacja Borek - schemat SN
stacja Pomiarowa - schemat SN


 
Zaproszenie do składanie ofert na: wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym Elektrowni Wodnej  Niedzica

Data zamieszczenia - 2020.02.10
Do kiedy można składać oferty - 2020.02.25

 

 

Budowa stacji transformatorowej "Borek" w Kluszkowcach wraz z liniami SN i nN - informacja dodatkowa o zmianie zakresu prac i terminu składania ofert
Data zamieszczenia - 2020.02.10
Do kiedy można składać oferty - 2020.02.18
zmiana

 

Odpowiedzi na pytania: wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2020.02.04

odpowiedź

parametry wody

 

 

Budowa stacji transformatorowej "Borek" w Kluszkowcach wraz z liniami SN i nN - odpowiedź na pytanie
Data zamieszczenia - 2020.01.28
Zaproszenie do składanie ofert na :  budowę stacji transformatorowej "Borek" w Kluszkowcach wraz z liniami SN i nN

Data zamieszczenia - 2020.01.21
Do kiedy można składać oferty - 2020.02.18

 

Zaproszenie do składanie ofert na : odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych, Elektrownia Wodna Sromowce, Pompownia Dębno, czasza zbiorników wodnych Czorsztyn-Sromowce

Data zamieszczenia - 2020.01.15
Do kiedy można składać oferty - 2020.01.24
 

 

Zaproszenie do składanie ofert na : wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2020.01.07
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.31
Wizje lokalne - 2020.01.22 oraz 2020.02.05

 

str. glowna