Ogłoszenia, Przetargi ZEW - 2018,

data aktualizacji 2018-06-15


Przetargi powrót [lata]

 


Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym z negocjacją warunków umownych na: sprzedaż  i dostarczenie do siedziby Zamawiającego samochodu dostawczo-osobowego

Data zamieszczenia - 2018.06.11
Data aktualizacji - 2018.06.12 (zmiana załącznika nr 1)
Do kiedy można składać oferty - 2018.06.20
Pliki do pobrania - poniżej

 

 

Pytania i odpowiedzi na zadane pytania w związku z procedurą wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego  "Rozbudowa Wyciągu Narciarskiego Polana Sosny N49˚24'E20˚19
[ link ] 

Data zamieszczenia - 2018.06.04

 

Budowa małej elektrowni wodnej Niedzica II, wraz z infrastrukturą towarzyszącą , w obrębie istniejącej elektrowni i zapory Zbiornika Czorsztyńskiego znajdujących się w miejscowości Niedzica, gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski, województwo małopolskie

Data zamieszczenia - 2018.06.04
Do kiedy można składać oferty - 2018.08.03
Pliki do pobrania - poniżej

 

 

Modernizacja sterowania suwnicami 100/20T - hala maszyn EW Niedzica - wynik
Data zamieszczenia - 2018.05.29
[ link ] 

 

Modernizacja zasilania jazu w Sromowcach - wynik
Data zamieszczenia - 2018.05.29
[ link ] 

 

Zapytanie ofertowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Wyciągu Narciarskiego Polana Sosny (N49˚24'E20˚19'), poprzez wymianę istniejącego wyciągu narciarskiego na kolej linową krzesełkową czteroosobową wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej w ośrodku narciarskim Polana Sosny w Niedzicy" - wykonywanego w trybie ."zaprojektuj i wybuduj"

Data zamieszczenia - 2018.05.24
Do kiedy można składać oferty - 2018.06.07
Pliki do pobrania - poniżej

 

 

Rozbudowa Wyciągu Narciarskiego Polana Sosny
N49˚24'E20˚19' - informacja o wynikach
Data zamieszczenia - 2018.05.25

[ link ] 


 

Wynik postępowania - „wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji RPW 15 - dobudowa dodatkowych pól rozdzielni"
Data zamieszczenia - 2018.05.24
[ link

 

Wynik postępowania - „wykonanie dokumentacji projektowej wiaty wielofunkcyjnej na zapleczu technicznym EWN"
Data zamieszczenia - 2018.05.18
[ link

 

Zapytanie ofertowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Wyciągu Narciarskiego Polana Sosny (N49˚24'E20˚19'), poprzez wymianę istniejącego wyciągu narciarskiego na kolej linową krzesełkową czteroosobową wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej w ośrodku narciarskim Polana Sosny w Niedzicy" - wykonywanego w trybie ."zaprojektuj i wybuduj"

Data zamieszczenia - 2018.04.30
Do kiedy można składać oferty - 2018.05.20

 

 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym z negocjacją warunków umownych na: „wykonanie dokumentacji projektowej wiaty wielofunkcyjnej na zapleczu technicznym EWN"

Data zamieszczenia - 2018.04.27
Do kiedy można składać oferty - 2018.05.16
Pliki do pobrania - poniżej

 


 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym z negocjacją warunków umownych na: „wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji RPW 15 - dobudowa dodatkowych pól"

Data zamieszczenia - 2018.04.27
Do kiedy można składać oferty - 2018.05.22
Pliki do pobrania - poniżej

 

 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym z negocjacją warunków umownych na: „modernizację zasilania jazu w Sromowcach"

Data zamieszczenia - 2018.04.27
Do kiedy można składać oferty - 2018.05.24
Pliki do pobrania - poniżej

 

 

Wyjaśnienie SIWZ nr 1 do Zaproszenia - „modernizację sterowania suwnicami 100/20 T- hala maszyn EW Niedzica”
Data zamieszczenia - 2018.04.25

[ link
 


Zaproszenie
do udziału w postępowaniu ofertowym z negocjacją warunków umownych na: „modernizację sterowania suwnicami 100/20 T- hala maszyn EW Niedzica”

Data zamieszczenia - 2018.04.16
Do kiedy można składać oferty - 2018.05.21
Pliki do pobrania - poniżej

materiały graficzne

 

 

Wyniki zapytania -
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.  "Rozbudowa Wyciągu Narciarskiego Polana Sosny (N49˚24'E20˚19')"
Data zamieszczenia - 2018.04.09
 

[ link

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego: Najem stoisk handlowych zlokalizowanych wzdłuż ścieżki pomiędzy koroną zapory a zamkiem Dunajec w Niedzicy

[ link

Data zamieszczenia - 2018.03.23

 

 

Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.  "Rozbudowa Wyciągu Narciarskiego Polana Sosny (N49˚24'E20˚19')
Data zamieszczenia - 2018.03.20
Do kiedy można składać oferty - 2018.04.03
Pliki do pobrania - poniżej

 

 


Najem stoisk handlowych zlokalizowanych wzdłuż ścieżki pomiędzy koroną zapory a zamkiem Dunajec w Niedzicy
Data zamieszczenia - 2018.03.13
Do kiedy można składać oferty - 2018.03.21
Pliki do pobrania - poniżej

 

Data zamieszczenia - 2018.01.25
   
Poszukujemy osobę na praktykę absolwencką

 

 


Zarządzenie obiektami turystycznymi ZEW Data zamieszczenia - 2018.01.24
Zaproszenia do składania ofert  na "zarządzanie obiektami turystycznymi Spółki"

 

 

 

str. glowna