Zapora w Niedzicy - redukcja fali powodziowej - maj 2014


 


Szczyt fali powodziowej miał miejsce 16 maja 2014 r. Łączne dopływy Dunajca oraz Niedziczanki wynosiły około 1000 m3/sek. Do Dunajca poniżej zapory w Sromowcach wypuszczane było ok. 360 m3/sek.

 

Zapora w Niedzicy

Przelew zapory w Niedzicy
widok z dołu

Zapora w Niedzicy

Kładka nad przelewem stokowym

 Jezioro Sromowieckie

Zapora w Niedzicy Redukcja fali powodziowej    
Przelew zapory w Niedzicy wieczorem Redukcja fali powodziowej - wykres     
 
 

 

str. glowna