Zapora w Niedzicy - redukcja fali powodziowych - 2010 r.


 

 
Powód¼ 2010 - redukcja fali powodziowej na zaporze w Niedzicy Powód¼ 2010 - Niedzica Powód¼ 2010 - redukcja fali powodziowej na zaporze w Niedzicy Powód¼, Niedzica 2010
Redukcja fali powodziowej - maj 2010-  wykres 

Zbiornik dolny - 2010.06.04

Przelew stokowy zapory w Niedzicy - 2010.06.04

 Przelew stokowy zapory w Niedzicy - 2010.06.07

Powód¼ w Niedzicy      
Przelew stokowy zapory w Niedzicy - 2010.06.04      
 
 

 

str. glowna