Zapora w Niedzicy - redukcja fali powodziowej - lipiec 2008


 

W dniach 22-24.07.2008r. wystąpiły duże opady deszczu na południu Polski. Szczególne nasilenie opadów miało miejsce w Tatrach, co skutkowało wysokimi stanami rzek zbierających wodę z tego regionu.  W dniu 23 lipca łączny dopływ do zbiornika wynosił ponad 1000 m3/sek. Fala powodziowa została skutecznie zredukowana przez zaporę w Niedzicy. Odpływ poniżej dolnej zapory nie przekroczył wartości 360 m 3/ sek.

Wykres redukcji fali powodziowej lipiec 2008

 

fotografie - powódź lipiec 2008r.

zapora wodna w Niedzicy    
zapora w Niedzicy Nowa Biała -zerwany most Nowa Biała
 -zerwany most
   
przelwe stokowy - zapora w Niedzicy
Jezioro Czorsztyńskie poniżej mostu w Hubie dopływ zbiornika wykres powodziowy przelew zapory w Niedzicy
   
    tereny zalewowe zbiornika most miedzy Frydmanem i Dębnem Dunajec

 

 


str. glowna