Powódź 1934r. - Dolina Dunajca

Strona Główna
Powrót na stronę - Powodzie
 

Prezentowane poniżej zdjęcia zostały udostępnione przez Hannę Romańską-Tusiewicz z Czorsztyna. Wykonała je jej mama - Irena Kliszczyńska. Możemy na nich zobaczyć m.in. zalaną Dolinę Dunajca, Czorsztyn, Niedzicę. Znajdują się też na nich miejsca nierozpoznane. Jeśli ktoś mógłby pomóc w uzupełnieniu opisu, prosimy o kontakt. 

e-mail
 

powódz 1934 - Niedzica Niedzica - droga powyżej zamku Niedzica, Czorsztyn. Widok na zalaną Dolinę Dunajca Powódz 1934 - Czorsztyn Willa Leopolda Szperlinga

zerwany most

zerwany most Niedzica

Niedzica - droga powyżej zamku Niedzica, Czorsztyn. Widok na zalaną Dolinę Dunajca Powódź 1934 - Czorsztyn Willa Leopolda Szperlinga
powódź 1934 - zalane pola Powódz 1934 - widok na zamek w Niedzicy Powódz 1934 - widok na zamek w Niedzicy powodz_1934 - Czorsztyn - Kiosk Trzy Korony
Czorsztyn - Willa Diana powódź 1934 - zalane pola Powódź 1934 - widok na zamek w Niedzicy Powódz 1934 - widok na zamek w Niedzicy Czorsztyn - Kiosk Trzy Korony
      Powódź 1934 Powódź 1934
 

 

 

Powódź 1934

Powódź 1934

 

Zdjęcia przedwojenne - nie związane bezpośrednio z powodzią


Spływ Dunajcem - stara przystań w Niedzicy , poniżej zamku Przedwojenne zdjecie Zamku w Czorsztynie          Strona Główna
         Powrót na stronę - Powodzie
Spływ ze starej przystani w Niedzicy Zamek w Czorsztynie      


str. glowna