Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice - podpisanie umowy


Tuż przed 10 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej,  w dniu 29 kwietnia 2014 roku w Niedzicy podpisano umowę na kolejną inwestycję w Odnawialne Źródła Energii, realizowaną przez ZEW Niedzica S.A. Projekt, pn. „Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.  Umowa na wykonanie modernizacji została podpisana z Wykonawcą inwestycji – firmą Skanska S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, ogłoszonego w dniu 3 marca 2014r.  Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1 491 016,82 zł.

Pełny tekst [ link ]

Projekt współfinansowany przez UE

 

Podpisanie umowy - fotografie


   

 

 

 

Fot. Michał Krzyszkowski

 

strona główna