Modernizacja wlotu do Małej Elektrowni Wodnej Smolice - postęp robót - grudzień 2014


 

Postęp prac związanych z projektem „Modernizacja wlotu MEW Smolice”

Z uwagi na podwyższone stany Wisły w miesiącach sierpień –wrzesień,  rozpoczęcie prac związanych z fizyczną realizacją projektu p.n. „Modernizacja wlotu MEW Smolice” uległo opóźnieniu (z planowanej połowy sierpnia na połowę września).

W okresie od drugiej połowy września do pierwszej połowy grudnia wykonano szczelną grodzę dzięki której można było rozpocząć prace  w dole budowlanym. Wykonano rozbiórkę filara działowego w części przewidzianej projektowo do wyburzenia, jak również wykonano jego reprofilizację,  wykonano pale pod fundament krat, wykonano ściankę szczelną u podnóża projektowanego filara, oraz wykonano docelową ściankę szczelną wraz z oczepem (od brzegu do zaprojektowanej samoczyszczącej kraty), jak również wykonano próbne obciążenia pali fundamentowych.

 

Fotografie


Smolice -  2014 Smolice -  2014      

 

 

 

Fot. Leszek Bajorek

 

strona główna