Koordynator Klastra Zbiornika Czorsztyńskiego

kamery internetowe
pogoda w Niedzicy
Elektrownia Wodna Niedzica
 
Adres:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul.Widokowa 1
34-441 Niedzica

Kontakt:

Marcin Skórnóg - Dyrektor ds. Wytwarzania, Obrotu i Dystrybucji
Tel.: +48 18 26 10 119
Kom.: 697 701 035

Email:       

klaster@niedzica.pl
marcin.skornog@niedzica.pl

Adresy stron

www.klaster1.pl
www.zew-niedzica.pl/klaster.html

 

 

  Wyróżnienie dla Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego
Data zamieszczenia - 2018.04.30
 
Pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym KLASTRY 2017

I miejsce w konkursie fotograficznym
Promowanie energetyki rozproszonej w ramach POIi¦ 2014-2020
Data zamieszczenia - 2017.07.06

 

 

 Z A P R A S Z A M Y

strona główna