Poranek i popołudnie z Naukowcami w Niedzicy”– Edycja 2016


data zamieszczenia - 2016.02.09

„Żadna forma istnienia, w tym także życie ludzkie nie byłaby możliwa bez energii” – takimi słowami rozpoczął się wykład dr hab. Magdaleny Dudek podczas tegorocznej edycji „Poranku i popołudnia z Naukowcami 2016”, zorganizowanego przez ZEW Niedzica S.A.

Całodniowe święto nauki w Niedzicy, obfitowało w wydarzenia. Zaplanowane na cały dzień wykłady oraz warsztaty laboratoryjne, prowadzone przez wykładowców i studentów Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, poprzedziły prezentacje prac konkursowych, przygotowanych przez uczestniczących w Akademii Młodego Energetyka (AME) uczniów klas 5 szkół w Krościenku, Grywałdzie, Krośnicy, Kacwinie, Trybszu, Łapszach Niżnych i Niedzicy. W jury oceniającym przygotowane przez młodzież prace konkursowe zasiedli: Pani Danuta Podlewska – Przewodnicząca Komisji Konkursowej, Pani Magda Wojtarowicz – reprezentująca portal Pieniny.info, Pani Krystyna Milaniak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy oraz Pan Ryszard Wojtarowicz – Wicewójt Gminy Krościenko. Zgodnie z decyzją Jury, równoległe I miejsce w konkursie zdobyły uczennice z Kacwina: Agnieszka Pietruś, Maria Piwowarczyk, Ola i Alicja Rak i Julia Woleńska oraz uczniowie z Krościenka: Patrycja Gabryś, Agnieszka Potaśnik, Małgosia Szerszeń i Kacper Koper. III miejsce wywalczyła szkoła w Trybszu, którą reprezentowali: Bartek Budz, Michał Mataniak, Sabina Pawlica, Bartek Słowik i Gabriela Turkot. Specjalne wyróżnienie Inżynierów ZEW Niedzica S.A. otrzymały szkoła w Trybsz za projekt katapulty wikingów oraz szkoła w Niedzicy za projekt trebusza. Poza oceną prezentowanych prac uczniów, ogłoszono również wyniki konkursu na filmik o Patronie Grupy – Henryku Niewodniczańskim. Zwyciężył film „Henio”, którego twórcami byli: Patrycja Gabryś, Kacper Koper, Agnieszka Potaśnik, Gosia Szerszeń - ze szkoły podstawowej w Krościenku. Wszyscy uczestnicy konkursów uhonorowani zostali nagrodami, które wręczał Prezes Zarządu ZEW Niedzica S.A. – Grzegorz Podlewski.

Po części konkursowej, uczestników spotkania zaproszono na wykład dr hab. Magdaleny Dudek „Energia i Świat w XXI wieku”. Czuwająca nad wysokim, merytorycznym poziomem wydarzenia Pani dr. Dudek, wprowadziła uczestników w zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii, zarówno w sposób konwencjonalny, jak i ekologiczny. Prawdziwe laboratorium uruchomiono po wykładzie. Specjalnie przygotowane na tą okazję stanowiska badawcze, obsługiwane przez Doktorantów i Studentów AGH do udziału, w których zaproszono młodych mieszkańców naszego regionu, skupiły się na następujących tematach: 1. Ogniwa zasilane owocami - A co to takiego? 2. Energia wiatrowa. Jak zrobić elektrownię wiatrową? 3. Fotowoltaika. 4. Maszyna parowa – sapie dyszy uff!! 5. Ekologiczne pojazdy w Niedzicy, czemu nie ? 6. Elektrownia jądrowa nie taki straszny diabeł jak go malują Honorowym gościem ”Poranku i popołudnia z Naukowcami” był Dziekan Wydziały Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej - prof. dr hab. Wojciech Suwała – oficjalny Patron Akademii Młodego Energetyka. W drugiej części dnia dedykowanej młodzieży szkół podstawowych, która nie bierze udziału w AME, wzięli udział uczniowie ze szkół w Ostrowsku, Krościenku, Grywałdzie, Krośnicy, Gronkowie i Szlembarku, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie elektrowni. W sumie siedzibę Akademii odwiedziło w tym dniu 120 dzieci.

To już trzecie tego typu spotkanie z Naukowcami Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa, którego organizatorem jest ZEW Niedzica S.A. Dwa poprzednie wydarzenie miały miejsce w roku ubiegłym. Celem jaki przyświeca tej inicjatywie jest przede wszystkim wprowadzenie uczniów w zagadnienia związane z czystą energią, możliwościami jej wytwarzania oraz użytkowania w życiu codziennym. ZEW Niedzica S.A. jako gospodarz jeziora czorsztyńskiego ale przede wszystkim świadomy i odpowiedzialny przedsiębiorca, podjął wyzwanie, jakim jest zaangażowanie się w działania edukacyjne dla dzieci, w tym głównie z terenów okolicznych gmin. Korzystając ze współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce ale także bazując na wiedzy własnych pracowników – wysoko wykwalifikowanych inżynierów - Spółka stara się poprzez Akademię Młodego Energetyka czynnie uczestniczyć w edukacji i wzroście świadomości ekologicznej młodego pokolenia.

Kolejne, bezpłatne spotkanie z Naukowcami, na najwyższej zaporze ziemnej w Polsce, zaplanowano na 5 marca br. Już dziś zainteresowane szkoły podstawowe mogą zgłaszać chęć swojego udziału , kierując wiadomość na adres: natalia.niemiec@niedzica.pl. Nabór zakończy się w dniu 1 marca br. albo po wyczerwapniu wolnych miejsc. Wydarzenia organizowane w ramach Akademii Młodego Energetyka śledzić można na profilu www.facebook.com/zewniedzica

 

 

 

 

str. glowna