Ogłoszenia, Przetargi ZEW - 2021

data aktualizacji 2021-02-22


Przetargi powrót [lata]

 

Zaproszenie do składanie ofert na :  Najem stoisk handlowych zlokalizowanych wzdłuż ścieżki, pomiędzy koroną zapory,
a zamkiem Dunajec w Niedzicy

Data zamieszczenia - 2021.02.22
Do kiedy można składać oferty - 2021.03.08

 

 

str. glowna