Ogłoszenia, Przetargi ZEW - 2020

data aktualizacji 2020-12-28


Przetargi powrót [lata]

 
 

Zaproszenie do składanie ofert na :  Budowa wiaty wielofunkcyjnej na zapleczu technicznym Elektrowni Wodnej w Niedzicy (EWN)


Data zamieszczenia - 2020.12.28
Do kiedy można składać oferty - 2021.01.12

 

 

Ogłoszenie przetargu na: nabór ofert na dzierżawę działki ewidencyjnej nr 4160/25 zlokalizowaną w Niedzicy na cele działalności gospodarczej zgodnej z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łapsze Niżne

Data zamieszczenia - 2020.12.22
Do kiedy można składać oferty - 2021.01.11

 

Ogłoszenie przetargu na: Wykonanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych dla oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych ZEW Niedzica SA”

Data zamieszczenia - 2020.12.17
Do kiedy można składać oferty - 2021.01.08

 

 

Ogłoszenie przetargu na: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z obiektów ZEW Niedzica

Data zamieszczenia - 2020.12.07
Do kiedy można składać oferty - 2020.12.17

 

 

Ogłoszenie przetargu na :
Wykonanie przyłączy energetycznych do sieci ZEW Niedzica SA nowych odbiorców energii (2)

Data zamieszczenia - 2020.11.18
Do kiedy można składać oferty - 2020.11.30

 

 

Ogłoszenie postępowania na :
sprzedaż i dostarczeni do siedziby Zamawiającego skutera śnieżnego (3)
Data zamieszczenia - 2020.11.18
Termin składania ofert - 2020.11.30


 

 

 

Ogłoszenie postępowania na :
sprzedaż i dostarczeni do siedziby Zamawiającego skutera śnieżnego (2)
Data zamieszczenia - 2020.11.02
Termin składania ofert - 2020.11.12

 

 

 
Sprzedaż i dostarczeni do siedziby Zamawiającego skutera śnieżnego - odpowiedzi
Data zamieszczenia - 2020.10.21
odpowiedz

 

 

Ogłoszenie postępowania na :
sprzedaż i dostarczeni do siedziby Zamawiającego skutera śnieżnego
Data zamieszczenia - 2020.10.13
Termin składania ofert - 2020.10.22

 

 

 

Ogłoszenie postępowania na :
zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników  w wybranych obiektach ZEW Niedzica SA w sezonie 2020/2021
Data zamieszczenia - 2020.10.09
Termin składania ofert - 2020.10.20

 


Najem pomieszczeń na prowadzenie szkółki narciarskiej oraz wypożyczalni i serwisu sprzętu narciarskiego w Stacji Narciarskiej Polana Sosny w Niedzicy - ogłoszenie, wybór oferty
Data zamieszczenia - 2020.09.28
wybór oferty

 

Ogłoszenie przetargu na :
"Wykonanie przyłączy energetycznych do sieci ZEW Niedzica SA nowych odbiorców energii"
Data zamieszczenia - 11 września 2020
Termin składania ofert - 22 września 2020
Ogłoszenie o przetargu na:
Remont zasilaczy hydraulicznych w urządzeniach pracujących na obiektach ZEW Niedzica"
Data zamieszczenia - 11 września 2020
Termin wizji lokalnej 17 września 2020
Termin składania ofert - 24 września 2020


Ogłoszenie o przetargu na:
Najem pomieszczeń na prowadzenie szkółki narciarskiej oraz wypożyczalni i serwisu sprzętu narciarskiego w Stacji Narciarskiej Polana Sosny w Niedzicy
Data zamieszczenia - 11 września 2020
ogłoszenie


"Wykonanie wymiany uszczelki kadzi transformatora blokowego" - zmiana terminu składania ofert
Data zamieszczenia - 2020.09.02
Do kiedy można składać oferty - 2020.09.11
zmiana terminu składania ofert
 

Wykonanie badania linii kablowej 110kV - zmiana terminu składania ofert
Data zamieszczenia - 2020.09.02
Do kiedy można składać oferty - 2020.09.11
zmiana terminu składania ofert


Ogłoszenie przetargu na :
"Wykonanie wymiany uszczelki kadzi transformatora blokowego"
Data zamieszczenia - 2020.08.28
Do kiedy można składać oferty - 2020.09.09
Zaproszenie Formularz Umowa Wykaz zrealizowanych

 

Ogłoszenie przetargu na :
Wykonanie badania linii kablowej 110kV
Data zamieszczenia - 2020.08.28
Do kiedy można składać oferty - 2020.09.09

Zaproszenie Formularz  Umowa Wykaz zrealizowanych prac
 

Ogłoszenie wyniku postępowania
na najem Domu Wypoczynkowego Pod Taborem
Data zamieszczenia - 2020.08.03
ogłoszenie o wyniku postępowania DW

 

Ogłoszenie wyniku postępowania na dzierżawę Hotelu Pieniny
Data zamieszczenia - 2020.08.03
ogłoszenie o wyniku postępowania HP

 

 

Ogłoszenie przetargu
na najem Domu Wypoczynkowego Pod Taborem - odpowiedzi
Data zamieszczenia - 2020.07.29
odpowiedzi
załącznik nr3, Hotel Pieniny
załącznik nr3, Dom Wypoczynkowy
 

 

Ogłoszenie przetargu
na najem Domu Wypoczynkowego Pod Taborem - odpowiedzi
Data zamieszczenia - 2020.07.27
odpowiedzi

 

Ogłoszenie przetargu na :
Wykonanie przyłączy energetycznych do sieci ZEW Niedzica SA nowych odbiorców energiiData zamieszczenia - 2020.07.27
Do kiedy można składać oferty - 2020.08.04
 

 

 

Ogłoszenie przetargu na :
Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych elementów urządzeń na obiektach ZEW Niedzica


Data zamieszczenia - 2020.07.21
Do kiedy można składać oferty - 2020.08.04
 

 

Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce V
Data zamieszczenia - 2020.07.13
odpowiedzi

 

Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce V
Data zamieszczenia - 2020.07.07
odpowiedzi, załącznik

 

Ogłoszenie przetargu na :
wykonanie remontu płyt dennych przelewu stokowego zapory Niedzica – II etap”


Data zamieszczenia - 2020.07.07
Do kiedy można składać oferty - 2020.07.17
 


Ogłoszenie przetargu na najem Domu Wypoczynkowego Pod Taborem

Data zamieszczenia - 2020.06.26
Do kiedy można składać oferty - 2020.07.30
 

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę Hotelu Pieniny

Data zamieszczenia - 2020.06.26
Do kiedy można składać oferty - 2020.07.30
 
 


Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce V załączniki w formie edytowalnej - poniżej
Data zamieszczenia - 2020.06.25
Załączniki w formie edytowalnej

 

 

Wykonanie przyłączy energetycznych do sieci ZEW Niedzica S.A. nowych odbiorców energii

Data zamieszczenia - 2020.06.23
Do kiedy można składać oferty - 2020.07.02


Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce V
Data zamieszczenia - 2020.06.19
odpowiedzi
 

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych”
Data zamieszczenia - 2020.06.09
odpowiedzi
„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych”
Data zamieszczenia - 2020.06.05
odpowiedzi

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych”
Data zamieszczenia - 2020.06.02
odpowiedzi
 

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych”
Data zamieszczenia - 2020.05.26
odpowiedzi
 

 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna
Data zamieszczenia - 2020.05.25
Do kiedy można składać oferty - 2020.06.05
Autor - Rada Nadzorcza
Akcja - dodanie
Pliki do pobrania - ogłoszenie


 


Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego samochodów
odpowiedzi
Data zamieszczenia - 2020.05.13

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych”

Data zamieszczenia - 2020.05.12
Do kiedy można składać oferty - 2020.06.16

 

Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego samochodów
informacja dodatkowa
Data zamieszczenia - 2020.05.08
 

Zaproszenie do składania ofert: Budowa Małej Elektrowni Wodnej Sromowce V
Data zamieszczenia - 2020.05.06
Do kiedy można składać oferty - 2020.07.21

 


Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego samochodów

Data zamieszczenia - 2020.05.04
Do kiedy można składać oferty - 2020.05.15


Wykonanie wymiany pokrycia dachowego sanitariatów na Polanie Sosny w Niedzicy

Data zamieszczenia - 2020.04.29
Do kiedy można składać oferty - 2020.05.11
 

Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego
- wyniki postępowania
informacja
 Data zamieszczenia - 2020.04.08

Usługa pielęgnacji zieleni przyobiektowej i zabezpieczającej na ternie ZEW Niedzica SA (2)

Data zamieszczenia - 2020.04.07
Do kiedy można składać oferty - 2020.04.21

 

Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - informacja z otwarcia ofert
informacja
 Data zamieszczenia - 2020.03.31
Najem stoisk handlowych zlokalizowanych wzdłuż ścieżki pomiędzy koroną zapory a zamkiem Dunajec w Niedzicy
ogłoszenie, najem
 Data zamieszczenia - 2020.03.30
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
odpow.26
 Data zamieszczenia - 2020.03.30
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
odpow.22, odpow.23, odpow.24, odpow.25
 Data zamieszczenia - 2020.03.27
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
odpow.19, odpow.20, odpow.21,
 Data wytworzenia dokumentów - 2020.03.26
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
odpow.17, odpow.18
 Data zamieszczenia - 2020.03.25
Wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica
- odpowiedzi na pytania
odpowiedzi
Data zamieszczenia - 2020.03.25

Informacja dotycząca postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna
Data zamieszczenia - 2020.03.25
Autor - Rada Nadzorcza
zakończenie postępowania
 
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - Zamawiający dokona otwarcia bez udziału Oferentów
Data zamieszczenia - 2020.03.24
zapytanie ofertowe - zmiana
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia - 2020.03.24
odpow.13, odpow.14, odpow.15, odpow.16
Usługa pielęgnacji zieleni przyobiektowej i zabezpieczającej na ternie ZEW Niedzica SA - zmiana terminu rękojmi
termin
Data zamieszczenia - 2020.03.20
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.23

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) zamknięty  zostaje dla zwiedzających deptak na koronie zapory w Niedzicy. Powyższe obowiązuje od dnia 19 marca 2020 roku - do odwołania. Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne uprzejmie prosimy o wyrozumiałość oraz o stosowanie się do wytycznych

Data zamieszczenia - 2020.03.19
 


Ze względu na ogłoszony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego jesteśmy zmuszeni podobnie jak inne instytucje wprowadzić ograniczenia w bezpośrednim kontakcie naszych klientów z pracownikami

Data zamieszczenia - 2020.03.13
pełna informacja

 

Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia - 2020.03.13
odpow.9, odpow.10, odpow.11, odpow.12
Wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica - zmiana terminu składania ofert
nowy termin
Data zamieszczenia - 2020.03.13
 
Usługa pielęgnacji zieleni przyobiektowej i zabezpieczającej na ternie ZEW Niedzica SA - zmiana terminu składania ofert
nowy termin
Data zamieszczenia - 2020.03.12
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.23

 

Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia - 2020.03.11
odpowiedź 4, odpow., odpow., odpow.7, odpow.8
 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna

Data zamieszczenia - 2020.03.09
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.31
Autor - Rada Nadzorcza
Akcja - dodanie
Pliki do pobrania - ogłoszenie

 
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - zmiana rysunków PZT-03, PZT-02, PB-E-07, PZT-04 w załącz. nr 8a
Data zamieszczenia - 2020.03.09
załącznik nr 8a_aktualizacja

 

Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedź na pytanie
Data zamieszczenia - 2020.03.03
Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego - odpowiedź na pytanie
Data zamieszczenia - 2020.02.28
Zaproszenie do składanie ofert na:
usługę pielęgnacji zieleni przyobiektowej i zabezpieczającej na ternie ZEW Niedzica SA

Data zamieszczenia - 2020.02.26
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.16

 

Zaproszenie do składanie ofert na:
wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania: mur oporowy przy wyciągu narciarskim orczykowym

Data zamieszczenia - 2020.02.25
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.06
 
Zaproszenie do składanie ofert na:
Wykonanie naprawy, uszczelnienia betonów galerii kontrolnej zapory Niedzica oraz ścian i dylatacji budynku EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2020.02.25
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.05

 

Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego

Data zamieszczenia - 2020.02.17
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.30

 

Odpowiedzi na pytania: wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica
Data zamieszczenia - 2020.02.17
odpowiedź
załącznik nr 1
załącznik nr 2
 

 

Budowa stacji transformatorowej "Borek" w Kluszkowcach wraz z liniami SN i nN - odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia - 2020.02.14
odpowiedź
stacja Borek - schemat SN
stacja Pomiarowa - schemat SN


 
Zaproszenie do składanie ofert na: wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym Elektrowni Wodnej  Niedzica

Data zamieszczenia - 2020.02.10
Do kiedy można składać oferty - 2020.02.25

 

 

Budowa stacji transformatorowej "Borek" w Kluszkowcach wraz z liniami SN i nN - informacja dodatkowa o zmianie zakresu prac i terminu składania ofert
Data zamieszczenia - 2020.02.10
Do kiedy można składać oferty - 2020.02.18
zmiana

 

Odpowiedzi na pytania: wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2020.02.04

odpowiedź

parametry wody

 

 

Budowa stacji transformatorowej "Borek" w Kluszkowcach wraz z liniami SN i nN - odpowiedź na pytanie
Data zamieszczenia - 2020.01.28
Zaproszenie do składanie ofert na :  budowę stacji transformatorowej "Borek" w Kluszkowcach wraz z liniami SN i nN

Data zamieszczenia - 2020.01.21
Do kiedy można składać oferty - 2020.02.18

 

Zaproszenie do składanie ofert na : odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych, Elektrownia Wodna Sromowce, Pompownia Dębno, czasza zbiorników wodnych Czorsztyn-Sromowce

Data zamieszczenia - 2020.01.15
Do kiedy można składać oferty - 2020.01.24
 

 

Zaproszenie do składanie ofert na : wykonanie remontu rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 w EW Niedzica

Data zamieszczenia - 2020.01.07
Do kiedy można składać oferty - 2020.03.31
Wizje lokalne - 2020.01.22 oraz 2020.02.05

 

str. glowna